Obiekt widoku: Api

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:07, 8 June 2021 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać po...")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać pobrany na dwa sposoby. Przykład:

myViewObj = FreeCAD.ActiveDocument.myObjectName.ViewObject
myViewObj = FreeCADGui.ActiveDocument.myObjectName
print myViewObj.IV
Property.png Annotation

Returns: the annotation node of a ViewObject

Property.png BoundingBox

Returns: the bounding box

Property.png Content

Returns: an XML representation of a ViewObject's properties

Property.png DisplayMode

Returns: the current display mode

Property.png IV

Returns: an Inventor representation of the ViewObject

Property.png Object

Returns: the associated FreeCAD Document Object of this ViewObject

Property.png PropertiesList

Returns: a list of properties of this ViewObject

Property.png RootNode

Returns: the Inventor node of this ViewObject (pivy.coin object)

Property.png Selectable

Returns: True if the object is selectable

Property.png Type

Returns: the type of this ViewObject

Property.png Visibility

Returns: True if the viewObject is visible

Method.png getAllDerivedFrom( )

Description:

Returns: all descentences of this object

Method.png getDocumentationOfProperty( )

Description:

Returns: the documentation string of the property of this class.

Method.png getGroupOfProperty( )

Description:

Returns: the name of the group which the property belongs to in this class. The properties sorted in differnt named groups for convenience.

Method.png getPropertyByName( )

Description:

Returns: the value of a named property.

Method.png getTypeOfProperty( )

Description:

Returns: the type of a named property. This can be (Hidden,ReadOnly,Output) or any combination.

Method.png hide( )

Description: Hides the object.

Returns:

Method.png isDerivedFrom(string)

Description: Checks if this object is derived from the given object type

Returns: True if given type is a father

Method.png isVisible( )

Description: Checks if the object is visible

Returns: a boolean

Method.png listDisplayModes( )

Description: Shows a list of all display modes

Returns: a list

Method.png setTransformation(coin.SoTransform)

Description: Sets a transformation on the Inventor node

Returns: nothing

Method.png show( )

Description: Shows the object if hidden

Returns: nothing

Method.png toString( )

Description:

Returns: a string representation of the Inventor node

Method.png update( )

Description: Updates the view representation of the object

Returns: