Skrypty waktorów

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:34, 24 August 2021 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "{{APIProperty|Length|zwraca długość wektora.}} {{APIFunction|add|Vector|dodaje kolejny wektor do obecnego.|vector}} {{APIFunction|cross|Vector|iloczyn krzyżowy pomiędzy o...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Wektory są używane dosłownie wszędzie w programie FreeCAD.

Przykład:

v=FreeCAD.Vector()
v=FreeCAD.Vector(1,0,0)
v=FreeCAD.Base.Vector()
v2 = FreeCAD.Vector(3,2,-5)
v3 = v.add(v2)
print v3.Length
Property.png Length

Returns: zwraca długość wektora.

Method.png add(Vector)

Description: dodaje kolejny wektor do obecnego.

Returns: vector

Method.png cross(Vector)

Description: iloczyn krzyżowy pomiędzy obecnym wektorem a kolejnym.

Returns: vector

Method.png distanceToLine(Vector1,Vector2)

Description: odległość między wektorem a prostą przechodzącą przez wektor1 w kierunku wektora2.

Returns: float

Method.png distanceToLineSegment(Vector1,Vector2)

Description: wektor do najbliższego punktu na odcinku od wektora1 do wektora2.

Returns: vector

Method.png distanceToPlane(Vector1,Vector2)

Description: odległość między wektorem a płaszczyzną zdefiniowaną przez punkt i normalną.

Returns: float

Method.png dot(Vector)

Description: iloczyn punktowy między 2 wektorami.

Returns: float

Method.png getAngle(Vector)

Description: kąt w radianach pomiędzy obecnym wektorem a kolejnym.

Returns: float

Method.png multiply(Float)

Description: mnoży (skala jednostajna) wektor przez podany współczynnik.

Returns: nothing

Method.png normalize( )

Description: normalizuje wektor (ustawia jego długość na wartość 1.0).

Returns: nothing

Method.png projectToLine(Vector1,Vector2)

Description: rzutuje wektor na prostą przechodzącą przez wektor1 w kierunku wektora2.

Returns: nothing

Method.png projectToPlane(Vector1,Vector2)

Description: rzutuje wektor na płaszczyznę zdefiniowaną przez punkt (wektor1) i normalną (wektor2).

Returns: nothing

Method.png scale(Float,Float,Float)

Description: To samo co mnożenie, ale pozwala określić różne wartości dla kierunków x, y i z. (niejednolita skala)

Returns: nothing

Method.png sub(Vector)

Description: odejmuje wektor od obecnego.

Returns: vector

Property.png x

Returns: współrzędna x wektora.

Property.png y

Returns: współrzędna y wektora.

Property.png z

Returns: współrzędna z wektora.