Translations:Workbenches/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:45, 4 December 2013 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD, jak wiele nowoczesnych programów projektowych jak Revit, bazuje na koncepcji [http://pl.wikipedia.org/wiki/Warsztat Warsztatu (Workbench)]. Warsz...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD, jak wiele nowoczesnych programów projektowych jak Revit, bazuje na koncepcji Warsztatu (Workbench). Warsztat może być rozumiany jako zbiór narzędzi specjalnie zgrupowanych do określonego zadania. W tradycyjnym warsztacie meblowym, możesz mieć stół dla osoby pracującej w drewnie, inny dla kogoś pracującego z elementami metalowymi i może trzeci dla gościa, który składa to wszystko do kupy.