Translations:Video tutorials/61/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • FreeCAD Videos: seria długich filmów Marka Gansona (TheMarkster) z użyciem FreeCAD 0.19. Zaczyna się od samych podstaw, a następnie przechodzi do modelowania za pomocą programu FreeCAD 0.19 w Śroowisku pracy Part. Omówiono tam również takie rzeczy jak makrodefinicje, oraz Śroowiska pracy Spreadsheet, i Sketcher.