Translations:Topological data scripting/2/sv

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:07, 29 November 2014 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "== Introduktion == Här kommer vi att förklara hur du kontrollerar Del Modulen direkt från FreeCADs python tolk, eller från ett externt skript. Titta ige...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Introduktion

Här kommer vi att förklara hur du kontrollerar Del Modulen direkt från FreeCADs python tolk, eller från ett externt skript. Titta igenom Skript avsnittet och FreeCAD Skript grunder sidorna om du behöver mer information om hur python skript fungerar i FreeCAD.


För att kunna använda Delmodulens funktioner så måste du ladda Del modulen i tolken:

import Part