Translations:TechDraw ExtensionPosObliqueChainDimension/Page display title/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:25, 28 January 2022 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "Rysunek Techniczny: Rozszerzenie Wyrównaj ciąg wymiarów ukośnych")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Rysunek Techniczny: Rozszerzenie Wyrównaj ciąg wymiarów ukośnych