Translations:Std Export/2/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:08, 19 April 2021 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Std Export.svg Std: Eksport

Lokalizacja w menu
Plik → Eksportuj...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl+E
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Std: Eksportuj do PDF, Import Eksport, Ustawienia dla Importu i Eksportu