Translations:Robot tutorial/1/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:23, 24 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Bu eğitim, bir robot hücre kurulumunu simüle etmek için Robot tezgahı 'nın nasıl kullanılacağını öğretmek için buradadır.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bu eğitim, bir robot hücre kurulumunu simüle etmek için Robot tezgahı 'nın nasıl kullanılacağını öğretmek için buradadır.