Translations:Robot RestoreHomePos/5/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 22:37, 25 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Notlar

Komut yalnızca bir robotun ana konumunu belirlemesine izin verir.
Birden fazla robot seçilmediyse, sadece bir robot seçmeniz istenir.
Robot_Ana konum ayarla üzerinden ana konum belirtilmemişse, robotun sahneye yerleştirildiği şekliyle ana konum kullanılır.