Translations:Release notes 0.19/67/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:33, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
PartDesign Feature not attached.png Funkcje posiadające właściwość Załącznik pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest nieaktywny, poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w widoku drzewa. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #2272.

PartDesign Chamfer-angle.png Okno dialogowe do edycji Fazka umożliwia teraz zdefiniowanie fazowania również
  • przy użyciu 2 wartości
  • wartość i kąt

Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3456

PartDesign Pad direction.png Okno dialogowe edycji wyciągnięcia pozwala teraz określić kierunek, w którym szkic jest wyciągany.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3794

PartDesign Dressup pattern.png PartDesign: LinearPattern oraz PolarPattern teraz może być używany z funkcją adaptacji (fillets, chamfers, thickness oraz draft) i bryłami pierwotnymi (Additives i Subtractives). Nowa cecha DataSupportTransform we właściwościach, kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3045, #3155, #3226.

PartDesign Prism direction.png The dialog to edit Prisms (dodawanie i odejmowanie) pozwala teraz określić kąt względem normalnej wybranej płaszczyzny dołączenia. W ten sposób można tworzyć skośne pryzmaty.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3793

PartDesign Multiple-pattern-features.png Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem transformatcji. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.

Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie 3748 i pull request 3760.

PartDesign Multiple selection.png Okna dialogowe do edycji cech zaokrąglenie, fazka, grubość i wersja robocza zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów (krawędzi i powierzchni) jednocześnie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3050, animowany GIF przykład.

PartDesign Primitive parameters expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla wszystkich parametrów additive oraz subtractive primitives.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3225.

PartDesign Attachment angles expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla kątów przyłączenia prymitywów addytywnych i ujmujących. Poprzednio wyrażenia były dostępne tylko dla przesunięć kierunkowych.

dyskusja na forum, commit 1cfe6d2cc7.

Teraz można zmieniać elementy listy w różnych oknach dialogowych. Na przykład w tym wpisie na forum istnieje boski przykład, dlaczego lista pozycji ma znaczenie dla transformacji. tutaj to kolejny przykład kolejności szkicowania wyciągnięć po profilach.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3760, commit 94ca4388e.