Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.19/67/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:
 
| [[File:PartDesign_Feature_not_attached.png]]
 
| [[File:PartDesign_Feature_not_attached.png]]
 
| [[PartDesign_Feature|Funkcje]] posiadające właściwość [[Part_Attachment|''Załącznik'']] pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest ''nieaktywny'', poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w [[tree_view/pl|widoku drzewa]]. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.
 
| [[PartDesign_Feature|Funkcje]] posiadające właściwość [[Part_Attachment|''Załącznik'']] pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest ''nieaktywny'', poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w [[tree_view/pl|widoku drzewa]]. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=37074&p=315344#p315344 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2272 pull request #2272].
+
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=37074&p=315344#p315344 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2272 wniosek o wciągnięcie #2272].
|-
 
| [[File:PartDesign_Multiple_selection.png|384px]]
 
| Okna dialogowe do edycji cech [[PartDesign_Fillet|zaokrąglenie]], [[PartDesign_Chamfer|fazka]], [[PartDesign_Thickness|grubość]] i [[PartDesign_Draft|wersja robocza]] zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów ''(krawędzi i powierzchni)'' jednocześnie.
 
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=43383 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3050 pull request #3050], [https://www.freecadweb.org/wiki/images/b/b8/FC019-PD-Multiple-Selection.gif animowany GIF] przykład.
 
 
|-
 
|-
 
| [[File:PartDesign_Chamfer-angle.png|384px]]
 
| [[File:PartDesign_Chamfer-angle.png|384px]]
Line 13: Line 9:
 
* wartość i kąt
 
* wartość i kąt
 
Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego.
 
Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46205 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3456 pull request #3456]
+
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46205 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3456 wniosek o wciągnięcie #3456]
 +
|-
 +
| [[File:PartDesign_Pad_direction.png|384px]]
 +
| Okno dialogowe edycji [[PartDesign_Pad|wyciągnięcia]] pozwala teraz określić kierunek, w którym szkic jest wyciągany.
 +
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3794 wniosek o wciągnięcie #3794]
 +
|-
 +
| [[File:PartDesign_Dressup_pattern.png|384px]]
 +
| [[PartDesign_LinearPattern|PartDesign: LinearPattern]] oraz [[PartDesign_PolarPattern|PolarPattern]] teraz może być używany z funkcją adaptacji ([[PartDesign_Fillet|fillets]], [[PartDesign_Chamfer|chamfers]], [[PartDesign_Thickness|thickness]] oraz [[PartDesign_Draft|draft]]) i bryłami pierwotnymi ([[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|Additives]] i [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|Subtractives]]). Nowa cecha {{PropertyData|SupportTransform}} we [[PartDesign_Feature|właściwościach]], kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.
 +
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=43312 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3045 wniosek o wciągnięcie #3045], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3155 #3155], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3226 #3226].
 +
|-
 +
| [[File:PartDesign_Prism_direction.png|384px]]
 +
| The dialog to edit [[PartDesign_AdditivePrism|Prisms]] ''(dodawanie i odejmowanie)'' pozwala teraz określić kąt względem normalnej wybranej płaszczyzny dołączenia. W ten sposób można tworzyć skośne pryzmaty.
 +
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343#p422857 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3793 wniosek o wciągnięcie #3793]
 +
|-
 +
| [[File:PartDesign_Multiple-pattern-features.png|384px]]
 +
| Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem [[PartDesign_Workbench#Transformation_tools|transformatcji]]. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.
 +
Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję.
 +
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3748 wniosek o wciągnięcie 3748] i [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 pull request 3760].
 +
|-
 +
| [[File:PartDesign_Multiple_selection.png|384px]]
 +
| Okna dialogowe do edycji cech [[PartDesign_Fillet|zaokrąglenie]], [[PartDesign_Chamfer|fazka]], [[PartDesign_Thickness|grubość]] i [[PartDesign_Draft|wersja robocza]] zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów ''(krawędzi i powierzchni)'' jednocześnie.
 +
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=43383 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3050 wniosek o wciągnięcie #3050], [https://www.freecadweb.org/wiki/images/b/b8/FC019-PD-Multiple-Selection.gif animowany GIF] przykład.
 
|-
 
|-
 
| [[File:PartDesign_Primitive_parameters_expressions.png|384px]]
 
| [[File:PartDesign_Primitive_parameters_expressions.png|384px]]
 
| Możliwe jest teraz ustawienie [[Expressions/pl|wyrażenia]] dla wszystkich parametrów  [[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|additive]] oraz [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|subtractive primitives]].
 
| Możliwe jest teraz ustawienie [[Expressions/pl|wyrażenia]] dla wszystkich parametrów  [[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|additive]] oraz [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|subtractive primitives]].
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=36458 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3225 pull request #3225].
+
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=36458 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3225 wniosek o wciągnięcie #3225].
 
|-
 
|-
 
| [[File:PartDesign_Attachment_angles_expressions.png|384px]]
 
| [[File:PartDesign_Attachment_angles_expressions.png|384px]]
Line 23: Line 40:
 
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=44346 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/1cfe6d2cc7 commit 1cfe6d2cc7].
 
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=44346 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/1cfe6d2cc7 commit 1cfe6d2cc7].
 
|-
 
|-
| [[File:PartDesign_Dressup_pattern.png|384px]]
+
|
| [[PartDesign_LinearPattern|PartDesign: LinearPattern]] oraz [[PartDesign_PolarPattern|PolarPattern]] teraz może być używany z funkcją adaptacji ([[PartDesign_Fillet|fillets]], [[PartDesign_Chamfer|chamfers]], [[PartDesign_Thickness|thickness]] oraz [[PartDesign_Draft|draft]]) i bryłami pierwotnymi ([[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|Additives]] i [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|Subtractives]]). Nowa cecha {{PropertyData|SupportTransform}} we [[PartDesign_Feature|właściwościach]], kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.
+
| Teraz można zmieniać elementy listy w różnych oknach dialogowych. Na przykład [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998#p420352 w tym wpisie na forum] istnieje boski przykład, dlaczego lista pozycji ma znaczenie dla transformacji. [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=50222#p430499 tutaj] to kolejny przykład kolejności szkicowania wyciągnięć po profilach.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=43312 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3045 pull request #3045], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3155 #3155], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3226 #3226].
+
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 wniosek o wciągnięcie #3760][https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/94ca4388e commit 94ca4388e].
|-
 
| [[File:PartDesign_Multiple-pattern-features.png|384px]]
 
| Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem [[PartDesign_Workbench#Transformation_tools|transformatcji]]. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.
 
Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję.
 
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3748 pull request 3748] i [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 pull request 3760].
 
 
|}
 
|}

Latest revision as of 15:33, 27 September 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.19)
{|cellpadding=5
| [[File:PartDesign_Feature_not_attached.png]]
| [[PartDesign_Feature|Features]] that have an [[Part_Attachment|"Attachment"]] property now show when the attachment mode is "deactivated" by displaying a small overlay to the left of the icon in the [[tree_view|tree view]]. Features that are attached to a plane or other reference don't display this overlay.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=37074&p=315344#p315344 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2272 pull request #2272].
|-
| [[File:PartDesign_Chamfer-angle.png|384px]]
| The dialog to edit [[PartDesign_Chamfer|chamfers]] allows now to define chamfers also either
* using 2 values
* a value and an angle
These 2 parameters can also be flipped using the dialog.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46205 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3456 pull request #3456]
|-
| [[File:PartDesign_Pad_direction.png|384px]]
| The dialog to edit [[PartDesign_Pad|pads]] allows now to specify a direction in which the sketch is padded.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3794 pull request #3794]
|-
| [[File:PartDesign_Dressup_pattern.png|384px]]
| [[PartDesign_LinearPattern|PartDesign LinearPattern]] and [[PartDesign_PolarPattern|PolarPattern]] now can be used with dress-up features ([[PartDesign_Fillet|fillets]], [[PartDesign_Chamfer|chamfers]], [[PartDesign_Thickness|thickness]] and [[PartDesign_Draft|draft]]) and with primitives ([[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|Additives]] and [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|Subtractives]]). A new property {{PropertyData|Support Transform}} in these [[PartDesign_Feature|features]], controls whether the feature supports the pattern or not.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=43312 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3045 pull request #3045], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3155 #3155], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3226 #3226].
|-
| [[File:PartDesign_Prism_direction.png|384px]]
| The dialog to edit [[PartDesign_AdditivePrism|Prisms]] (additive and subtractive) allows now to specify an angle in respect to the normal of the chosen attachment plane. This way one can create skew prisms.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343#p422857 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3793 pull request #3793]
|-
| [[File:PartDesign_Multiple-pattern-features.png|384px]]
| It is now possible to select several features in the document tree before  executing a [[PartDesign_Workbench#Transformation_tools|transformation]]. This way several features can easily be transformed at once. The order of the features in the transformation dialog can be changed by dragging a feature to the desired position.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3748 pull request #3748], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 #3760].
|-
| [[File:PartDesign_Multiple_selection.png|384px]]
| The dialogs to edit [[PartDesign_Fillet|fillets]], [[PartDesign_Chamfer|chamfers]], [[PartDesign_Thickness|thickness]], and [[PartDesign_Draft|draft]] features were improved to allow selecting several sub-elements (edges and faces) at once.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=43383 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3050 pull request #3050], [https://www.freecadweb.org/wiki/images/b/b8/FC019-PD-Multiple-Selection.gif animated GIF] example.
|-
| [[File:PartDesign_Primitive_parameters_expressions.png|384px]]
| It is now possible to set [[Expressions|expressions]] for all parameters of  [[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|additive]] and [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|subtractive primitives]].
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=36458 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3225 pull request #3225].
|-
| [[File:PartDesign_Attachment_angles_expressions.png|384px]]
| It is now possible to set [[Expressions|expressions]] for the attachment angles of additive and subtractive primitives. Formerly, expressions were only available for the direction offsets.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=44346 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/1cfe6d2cc7 commit 1cfe6d2cc7].
|-
|
| It is now possible to change the list items in the different dialogs. For example [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998#p420352 in this forum post] there is a god example why the item list matters for transformations. [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=50222#p430499 Here] is another example for the sketch order for lofts.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 Forum discussion], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 pull request #3760],  [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/94ca4388e commit 94ca4388e].
|}
Translation{|cellpadding=5
| [[File:PartDesign_Feature_not_attached.png]]
| [[PartDesign_Feature|Funkcje]] posiadające właściwość [[Part_Attachment|''Załącznik'']] pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest ''nieaktywny'', poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w [[tree_view/pl|widoku drzewa]]. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=37074&p=315344#p315344 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2272 wniosek o wciągnięcie #2272].
|-
| [[File:PartDesign_Chamfer-angle.png|384px]]
| Okno dialogowe do edycji [[PartDesign_Chamfer|Fazka]] umożliwia teraz zdefiniowanie fazowania również
* przy użyciu 2 wartości
* wartość i kąt
Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=46205 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3456 wniosek o wciągnięcie #3456]
|-
| [[File:PartDesign_Pad_direction.png|384px]]
| Okno dialogowe edycji [[PartDesign_Pad|wyciągnięcia]] pozwala teraz określić kierunek, w którym szkic jest wyciągany.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3794 wniosek o wciągnięcie #3794]
|-
| [[File:PartDesign_Dressup_pattern.png|384px]]
| [[PartDesign_LinearPattern|PartDesign: LinearPattern]] oraz [[PartDesign_PolarPattern|PolarPattern]] teraz może być używany z funkcją adaptacji ([[PartDesign_Fillet|fillets]], [[PartDesign_Chamfer|chamfers]], [[PartDesign_Thickness|thickness]] oraz [[PartDesign_Draft|draft]]) i bryłami pierwotnymi ([[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|Additives]] i [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|Subtractives]]). Nowa cecha {{PropertyData|SupportTransform}} we [[PartDesign_Feature|właściwościach]], kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=43312 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3045 wniosek o wciągnięcie #3045], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3155 #3155], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3226 #3226].
|-
| [[File:PartDesign_Prism_direction.png|384px]]
| The dialog to edit [[PartDesign_AdditivePrism|Prisms]] ''(dodawanie i odejmowanie)'' pozwala teraz określić kąt względem normalnej wybranej płaszczyzny dołączenia. W ten sposób można tworzyć skośne pryzmaty.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=49343#p422857 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3793 wniosek o wciągnięcie #3793]
|-
| [[File:PartDesign_Multiple-pattern-features.png|384px]]
| Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem [[PartDesign_Workbench#Transformation_tools|transformatcji]]. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.
Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3748 wniosek o wciągnięcie 3748] i [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 pull request 3760].
|-
| [[File:PartDesign_Multiple_selection.png|384px]]
| Okna dialogowe do edycji cech [[PartDesign_Fillet|zaokrąglenie]], [[PartDesign_Chamfer|fazka]], [[PartDesign_Thickness|grubość]] i [[PartDesign_Draft|wersja robocza]] zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów ''(krawędzi i powierzchni)'' jednocześnie.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=43383 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3050 wniosek o wciągnięcie #3050], [https://www.freecadweb.org/wiki/images/b/b8/FC019-PD-Multiple-Selection.gif animowany GIF] przykład.
|-
| [[File:PartDesign_Primitive_parameters_expressions.png|384px]]
| Możliwe jest teraz ustawienie [[Expressions/pl|wyrażenia]] dla wszystkich parametrów  [[PartDesign_CompPrimitiveAdditive|additive]] oraz [[PartDesign_CompPrimitiveSubtractive|subtractive primitives]].
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=36458 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3225 wniosek o wciągnięcie #3225].
|-
| [[File:PartDesign_Attachment_angles_expressions.png|384px]]
| Możliwe jest teraz ustawienie [[Expressions/pl|wyrażenia]] dla kątów przyłączenia prymitywów addytywnych i ujmujących. Poprzednio wyrażenia były dostępne tylko dla przesunięć kierunkowych.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=44346 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/1cfe6d2cc7 commit 1cfe6d2cc7].
|-
|
| Teraz można zmieniać elementy listy w różnych oknach dialogowych. Na przykład [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998#p420352 w tym wpisie na forum] istnieje boski przykład, dlaczego lista pozycji ma znaczenie dla transformacji. [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=19&t=50222#p430499 tutaj] to kolejny przykład kolejności szkicowania wyciągnięć po profilach.
[https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=27&t=48998 dyskusja na forum], [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/3760 wniosek o wciągnięcie #3760],  [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/94ca4388e commit 94ca4388e].
|}
PartDesign Feature not attached.png Funkcje posiadające właściwość Załącznik pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest nieaktywny, poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w widoku drzewa. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #2272.

PartDesign Chamfer-angle.png Okno dialogowe do edycji Fazka umożliwia teraz zdefiniowanie fazowania również
  • przy użyciu 2 wartości
  • wartość i kąt

Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3456

PartDesign Pad direction.png Okno dialogowe edycji wyciągnięcia pozwala teraz określić kierunek, w którym szkic jest wyciągany.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3794

PartDesign Dressup pattern.png PartDesign: LinearPattern oraz PolarPattern teraz może być używany z funkcją adaptacji (fillets, chamfers, thickness oraz draft) i bryłami pierwotnymi (Additives i Subtractives). Nowa cecha DataSupportTransform we właściwościach, kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3045, #3155, #3226.

PartDesign Prism direction.png The dialog to edit Prisms (dodawanie i odejmowanie) pozwala teraz określić kąt względem normalnej wybranej płaszczyzny dołączenia. W ten sposób można tworzyć skośne pryzmaty.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3793

PartDesign Multiple-pattern-features.png Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem transformatcji. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.

Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie 3748 i pull request 3760.

PartDesign Multiple selection.png Okna dialogowe do edycji cech zaokrąglenie, fazka, grubość i wersja robocza zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów (krawędzi i powierzchni) jednocześnie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3050, animowany GIF przykład.

PartDesign Primitive parameters expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla wszystkich parametrów additive oraz subtractive primitives.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3225.

PartDesign Attachment angles expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla kątów przyłączenia prymitywów addytywnych i ujmujących. Poprzednio wyrażenia były dostępne tylko dla przesunięć kierunkowych.

dyskusja na forum, commit 1cfe6d2cc7.

Teraz można zmieniać elementy listy w różnych oknach dialogowych. Na przykład w tym wpisie na forum istnieje boski przykład, dlaczego lista pozycji ma znaczenie dla transformacji. tutaj to kolejny przykład kolejności szkicowania wyciągnięć po profilach.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3760, commit 94ca4388e.