Translations:Release notes 0.19/260/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:49, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "|- | 384px | Narzędzie {{Button|16px Part: CheckGeometry}} zostało rozszerzon...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

|- | Part CheckGeometry advanced.png | Narzędzie Part CheckGeometry.svg Part: CheckGeometry zostało rozszerzone o więcej informacji na temat Part: TopoShape, który jest zawarty we wszystkich obiektach brył programu, nie włączając w to obiektów typu siatka.