Translations:Release notes 0.19/259/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 14:11, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "|- | 384px | Menu makro teraz pokazuje skrót do ostatnio używanych macrodefinicji, który może być wywo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

|- | Macro recently used.png | Menu makro teraz pokazuje skrót do ostatnio używanych macrodefinicji, który może być wywołana kombinacją klawiszy, na przykład, Ctrl + {KEY|Shift} + {KEY|1}}. Można to skonfigurować w preferencjach Makrodefinicji. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3616. |}