Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.19/238/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Te Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy [https://github.com/microelly2/geodata Geodata] firmy microelly2. Ostatecznie stało się ono oddzi...")
 
 
Line 1: Line 1:
Te Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy [https://github.com/microelly2/geodata Geodata] firmy microelly2. Ostatecznie stało się ono oddzielnym projektem. Teraz ma zostać połączony ze stołem warsztatowym Trails, ponieważ oferuje on funkcje uzupełniające.
+
Te Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy [https://github.com/microelly2/geodata Geodata] firmy microelly2. Ostatecznie stał się on oddzielnym projektem HakanSeven12. Teraz jego kod został połączony ze Środowiskiem pracy '''Trails''', ponieważ zapewnia on funkcje uzupełniające do niego. Dlatego w przyszłości należy używać Trails zamiast starszego repozytorium Geomatics.

Latest revision as of 13:56, 27 September 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.19)
This workbench started as a fork of the older [https://github.com/microelly2/geodata Geodata] workbench by microelly2. Eventually it became a separate project by HakanSeven12. Now its code has been merged into the '''Trails''' workbench as it provides complementary functions to it. Therefore, in the future, please use Trails instead of the older Geomatics repository.
TranslationTe Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy [https://github.com/microelly2/geodata Geodata] firmy microelly2. Ostatecznie stał się on oddzielnym projektem HakanSeven12. Teraz jego kod został połączony ze Środowiskiem pracy '''Trails''', ponieważ zapewnia on funkcje uzupełniające do niego. Dlatego w przyszłości należy używać Trails zamiast starszego repozytorium Geomatics.

Te Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy Geodata firmy microelly2. Ostatecznie stał się on oddzielnym projektem HakanSeven12. Teraz jego kod został połączony ze Środowiskiem pracy Trails, ponieważ zapewnia on funkcje uzupełniające do niego. Dlatego w przyszłości należy używać Trails zamiast starszego repozytorium Geomatics.