Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.19/191/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Prowadzone są prace, które wymagają starannego postępu, ponieważ dążymy do zachowania zgodności z poprzednimi wersjami projektu. Pełne przekształcenie może zająć...")
 
 
Line 1: Line 1:
Prowadzone są prace, które wymagają starannego postępu, ponieważ dążymy do zachowania zgodności z poprzednimi wersjami projektu. Pełne przekształcenie może zająć lata przy obecnym tempie. Zapraszamy entuzjastycznych programistów do przyłączenia się do tego wysiłku.
+
Prowadzone są prace, które wymagają starannego postępu, ponieważ dążymy do zachowania zgodności z poprzednimi wersjami projektu. Większość czynności adaptacyjnych jest zakończona, ale nadal istnieje możliwość poprawy wielu aspektów pracy w tym środowisku pracy. Zapraszamy entuzjastycznych programistów do włączenia się w ten wysiłek.

Latest revision as of 13:38, 27 September 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.19)
This is a work in progress that requires advancing carefully as we aim to maintain compatibility with previous versions of Draft. Most refactoring is complete, but there is still room for improving many aspects of the workbench. We invite enthusiastic developers to join the effort.
TranslationProwadzone są prace, które wymagają starannego postępu, ponieważ dążymy do zachowania zgodności z poprzednimi wersjami projektu. Większość czynności adaptacyjnych jest zakończona, ale nadal istnieje możliwość poprawy wielu aspektów pracy w tym środowisku pracy. Zapraszamy entuzjastycznych programistów do włączenia się w ten wysiłek.

Prowadzone są prace, które wymagają starannego postępu, ponieważ dążymy do zachowania zgodności z poprzednimi wersjami projektu. Większość czynności adaptacyjnych jest zakończona, ale nadal istnieje możliwość poprawy wielu aspektów pracy w tym środowisku pracy. Zapraszamy entuzjastycznych programistów do włączenia się w ten wysiłek.