Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.19/127/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
{|cellpadding=5
+
|-
 
| [[File:Geomatics_Workbench_0.19.png|384px]]
 
| [[File:Geomatics_Workbench_0.19.png|384px]]
| Środowisko pracy, które zapewnia funkcjonalność specyficzną dla geomatyki i geodezji, jak np. import informacji geodanych i tworzenie powierzchni z chmur punktów. Istnieją pewne problemy z renderowaniem obiektów wykorzystujących rozległe współrzędne ''(kilometry)'' i importem dużych plików DXF. Jeśli chcesz pomóc w rozwiązaniu tych problemów, skontaktuj się z programistami.
+
| Środowisko pracy '''Geomatics''', zapewnia funkcjonalność specyficzną dla geodezji, jak np. import informacji geodanych i tworzenie powierzchni z chmur punktów. Istnieją pewne problemy z renderowaniem obiektów wykorzystujących rozległe współrzędne ''(kilometry)'' i importem dużych plików DXF. Jeśli chcesz pomóc w rozwiązaniu tych problemów, skontaktuj się z programistami.

Latest revision as of 13:54, 27 September 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.19)
|-
| [[File:Geomatics_Workbench_0.19.png|384px]]
| The '''Geomatics''' workbench provides functionality specific to survey engineering, such as importing geodata information, and creating surfaces from clouds of points. There are some issues with rendering objects that use large coordinates (kilometers) and importing large DXF files. If you want to help solving these issues, please contact the developers.
Translation|-
| [[File:Geomatics_Workbench_0.19.png|384px]]
| Środowisko pracy '''Geomatics''', zapewnia funkcjonalność specyficzną dla geodezji, jak np. import informacji geodanych i tworzenie powierzchni z chmur punktów. Istnieją pewne problemy z renderowaniem obiektów wykorzystujących rozległe współrzędne ''(kilometry)'' i importem dużych plików DXF. Jeśli chcesz pomóc w rozwiązaniu tych problemów, skontaktuj się z programistami.

|- | Geomatics Workbench 0.19.png | Środowisko pracy Geomatics, zapewnia funkcjonalność specyficzną dla geodezji, jak np. import informacji geodanych i tworzenie powierzchni z chmur punktów. Istnieją pewne problemy z renderowaniem obiektów wykorzystujących rozległe współrzędne (kilometry) i importem dużych plików DXF. Jeśli chcesz pomóc w rozwiązaniu tych problemów, skontaktuj się z programistami.