Translations:Release notes 0.14/72/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:53, 7 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Nowe narzędzie Draft Facebinder zostało dodane. Wykonuje ono bardzo prostą, ale potencjalnie bardzo przydatną operację: zbiera dowolną liczbę ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nowe narzędzie Draft Facebinder zostało dodane. Wykonuje ono bardzo prostą, ale potencjalnie bardzo przydatną operację: zbiera dowolną liczbę zaznaczonych ścian z różnych obiektów i tworzy nowy obiekt z tych ścian. Nowy obiekt zachowuje powiązanie do oryginalnych obiektów , więc jakakolwiek w nich zmiana jest odwzorowana na obiekcje facebinder. To powinno udowodnić swą przydatność szczególnie w architektonicznych obiektach, gdzie możesz teraz konstruować nowe obiekty z ścian kilku obiektów.