Translations:Release notes 0.14/70/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:46, 7 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy nie mogłeś być zbyt pewien, zostały przepisane i teraz zwracają znacznie przyjemnie komunikaty, informując cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne z poziomu skryptów Pythona, nie tylko całościowo, ale dostępne są też ich wewnętrzne operacje, przez co możesz precyzyjnie ustawić określony typ aktualizacji do przeprowadzenia.