Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/70/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy...")
 
 
Line 1: Line 1:
Narzędzia [[Draft Upgrade/pl|Draft Upgrade]] i [[Draft Downgrade/pl|Draft Downgrade]], będące wcześniej hermetycznymi kawałkami magii, których rezultatu działanie nigdy nie mogłeś być zbyt pewien, zostały przepisane i teraz zwracają znacznie przyjemnie komunikaty, informując cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne z poziomu skryptów Pythona, nie tylko całościowo, ale dostępne są też ich wewnętrzne operacje, przez co możesz precyzyjnie ustawić określony typ aktualizacji do przeprowadzenia.
+
Narzędzia [[Draft Upgrade]] i [[Draft Downgrade]], wcześniej zaklęte kawałki magii, co od których nigdy nie miałeś pewności jaki dadzą wynik. Zostały przekodowane, a teraz wysyłają dużo bardziej przyjazne komunikaty, informujące Cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne dla skryptów Pythona, nie tylko jako całość, ale także ich wewnętrzne operacje. Więc można dokładnie nakazać wykonanie określonego typu aktualizacji.

Latest revision as of 16:23, 21 November 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
The [[Draft Upgrade]] and [[Draft Downgrade]] tools, previously hermetic pieces of magic, from which you were never too sure what the result would be, have been recoded, and now output much friendlier messages, informing you what has been done and why. They are now also available to python scripting, not only as a whole, but also their internal operations, so you can precisely order a certain upgrade type to be performed.
TranslationNarzędzia [[Draft Upgrade]] i [[Draft Downgrade]], wcześniej zaklęte kawałki magii, co od których nigdy nie miałeś pewności jaki dadzą wynik. Zostały przekodowane, a teraz wysyłają dużo bardziej przyjazne komunikaty, informujące Cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne dla skryptów Pythona, nie tylko jako całość, ale także ich wewnętrzne operacje. Więc można dokładnie nakazać wykonanie określonego typu aktualizacji.

Narzędzia Draft Upgrade i Draft Downgrade, wcześniej zaklęte kawałki magii, co od których nigdy nie miałeś pewności jaki dadzą wynik. Zostały przekodowane, a teraz wysyłają dużo bardziej przyjazne komunikaty, informujące Cię, co zostało zrobione i dlaczego. Są one teraz również dostępne dla skryptów Pythona, nie tylko jako całość, ale także ich wewnętrzne operacje. Więc można dokładnie nakazać wykonanie określonego typu aktualizacji.