Translations:Release notes 0.14/68/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:21, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Jak przy zaokrągleniach, które pojawiły się w wydaniu 0.13, prostokąty Draft, przewody i wielokąty zyskały teraz nową właściwość, która fazu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jak przy zaokrągleniach, które pojawiły się w wydaniu 0.13, prostokąty Draft, przewody i wielokąty zyskały teraz nową właściwość, która fazuje ich kąt. Faza jest stosowana przed zaokrągleniem i obie właściwości mogą być używane razem, pozwalając ci przekształcać prosty przewód w skomplikowany obiekt o złożony z wielu sekcji.