Translations:Release notes 0.14/66/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:11, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Została dodana obsługa elips, warsztat Draft pozwala teraz ci rysować pełne elipsy lub ich wycinki.