Translations:Release notes 0.14/66/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:34, 1 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Została dodana obsługa elips, warsztat Draft pozwala teraz ci rysować pełne elipsy lub ich wycinki.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Została dodana obsługa elips, warsztat Draft pozwala teraz ci rysować pełne elipsy lub ich wycinki.