Translations:Release notes 0.14/64/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:32, 1 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "Warsztat Draft zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte poli...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Warsztat Draft zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi), można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia (to po prostu pliki svg), inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez warsztat Drawing.