Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/64/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Warsztat Draft zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte poli...")
 
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Draft Module|Warsztat Draft]] zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi), można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia (to po prostu pliki svg), inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez [[Drawing Module|warsztat Drawing]].
+
[[Draft Module/pl|Warsztat Draft]] zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft ''(tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi)'', można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia ''(to po prostu pliki svg)'', inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez [[Drawing Module/pl|warsztat Drawing]].

Latest revision as of 20:15, 25 November 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
The [[Draft Module|Draft workbench]] also features a new toy: hatching. On specific Draft objects (those that form a closed shape such as closed polylines, rectangles, regular polygons or circles), it is now possible to apply hatching. Currently, only a couple of default hatch patterns are available, but since those patterns are very easy to create (they are simple svg files), and custom patterns can already be added by the user, the default collection might grow quickly. Draft objects with patterns are also faithfully supported by the [[Drawing Module|Drawing workbench]].
Translation[[Draft Module/pl|Warsztat Draft]] zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft ''(tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi)'', można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia ''(to po prostu pliki svg)'', inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez [[Drawing Module/pl|warsztat Drawing]].

Warsztat Draft zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi), można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia (to po prostu pliki svg), inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez warsztat Drawing.