Translations:Release notes 0.14/62/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:34, 14 July 2014 by Renatorivo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Narzędzie Draft Dimension zostało całkowicie przepisane i obiekty wymiarów zachowują się teraz znacznie lepiej, oraz zyskały kilka nowych właściwości, pozwalających na ich lepsze dostrojenie, jak ładniejsze i skalowalne strzałki, większa kontrola nad pozycją tekstu i kierunkiem wymiaru i, przede wszystkim, lepsze wsparcie Modułu Drawing. Teraz możesz umiejscawiać wymiary w dowolnym miejscu przestrzeni 3D i oczekiwać prawidłowych rezultatów, gdy umieszczasz je na arkuszu rysunku (Drawing) przy użyciu narzędzia Draft Drawing.