Translations:Release notes 0.14/60/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:11, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Narzędzie Draft to Drawing, używane do umiejscawiania obiektów Draft na arkuszu rysunku (Drawing), może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.