Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/60/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Narzędzie Draft to Drawing, używane do umiejscawiania obiektów Draft na arkuszu rysunku (Drawing), może być teraz stosowany na grupa...")
 
 
Line 1: Line 1:
Narzędzie [[Draft Drawing|Draft to Drawing]], używane do umiejscawiania obiektów Draft na [[Drawing Module| arkuszu rysunku (Drawing)]], może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.
+
Narzędzie [[Draft Drawing/pl|Draft to Drawing]], używane do umiejscawiania obiektów Draft na [[Drawing Module/pl| arkuszu rysunku (Drawing)]], może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.

Latest revision as of 15:11, 6 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
The [[Draft Drawing|Draft to Drawing]] tool, used to place Draft objects on a [[Drawing Module|Drawing]] sheet, can now be applied on groups, allowing to create fewer View objects on the Drawing sheet. By intelligently combine your Draft objects into a couple of groups, you have a quick way to control the appearance of many objects on your page.
TranslationNarzędzie [[Draft Drawing/pl|Draft to Drawing]], używane do umiejscawiania obiektów Draft na [[Drawing Module/pl| arkuszu rysunku (Drawing)]], może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.

Narzędzie Draft to Drawing, używane do umiejscawiania obiektów Draft na arkuszu rysunku (Drawing), może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.