Translations:Release notes 0.14/55/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:12, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Nowy Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiekty arkusza kalkulacyjnego zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt kontrolera komórek, który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.