Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/55/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
Nowy [[Spreadsheet Workbench/pl|Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego]] został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiekty[[Spreadsheet Create|arkusza kalkulacyjnego]] zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt [[Spreadsheet Controller/pl|kontrolera komórek]], który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.
+
Nowy [[Spreadsheet Workbench/pl|Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego]] został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiekty[[Spreadsheet Create/pl|arkusza kalkulacyjnego]] zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt [[Spreadsheet Controller/pl|kontrolera komórek]], który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.

Revision as of 15:10, 6 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
A new [[Spreadsheet Workbench]] has been added to FreeCAD. It allows you to create [[Spreadsheet Create|spreadsheet]] objects, that contain 2-dimensional spreadsheet data. It also features an editor so you can edit the spreadsheet contents (texts, numbers and some basic formulas are supported), and a special [[Spreadsheet Controller|cell controller]] object, that can scan the document for certain types of objects, extract a certain property from them, and fill a certain range of cells with these values.
TranslationNowy [[Spreadsheet Workbench/pl|Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego]] został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiekty[[Spreadsheet Create/pl|arkusza kalkulacyjnego]] zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt [[Spreadsheet Controller/pl|kontrolera komórek]], który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.

Nowy Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiektyarkusza kalkulacyjnego zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt kontrolera komórek, który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.