Translations:Release notes 0.14/53/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:10, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Razem z istniejącą obsługą POV-Ray, warsztat Raytracingu obsługuje tera również LuxRender. Podczas gdy POV-Ray klasycznym raytracerem, który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest bezstronnym rendererem, który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.