Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/53/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
Razem z istniejącą obsługą [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray], [[Raytracing Module|warsztat Raytracingu]] obsługuje tera również [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender]. Podczas gdy POV-Ray [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledzenie_promieni klasycznym raytracerem], który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest [http://en.wikipedia.org/wiki/Unbiased_rendering bezstronnym  rendererem], który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.
+
Razem z istniejącą obsługą [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray], [[Raytracing Module/pl|warsztat Raytracingu]] obsługuje tera również [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender]. Podczas gdy POV-Ray [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledzenie_promieni klasycznym raytracerem], który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest [http://en.wikipedia.org/wiki/Unbiased_rendering bezstronnym  rendererem], który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.

Latest revision as of 15:10, 6 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
Together with the existing support for [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray], the [[Raytracing Module|Raytracing workbench]] now also supports [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender]. Where POV-Ray is a [http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_%28graphics%29 classical-style raytracer], that shoots rays from the camera in order to find the color of each pixel of the image, Luxrender is an [http://en.wikipedia.org/wiki/Unbiased_rendering unbiased renderer], which takes much longer to render scenes, but can produce much more realistic lighting.
TranslationRazem z istniejącą obsługą [http://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray POV-Ray], [[Raytracing Module/pl|warsztat Raytracingu]] obsługuje tera również [http://en.wikipedia.org/wiki/LuxRender LuxRender]. Podczas gdy POV-Ray [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledzenie_promieni klasycznym raytracerem], który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest [http://en.wikipedia.org/wiki/Unbiased_rendering bezstronnym  rendererem], który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.

Razem z istniejącą obsługą POV-Ray, warsztat Raytracingu obsługuje tera również LuxRender. Podczas gdy POV-Ray klasycznym raytracerem, który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest bezstronnym rendererem, który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.