Translations:Release notes 0.14/32/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Workbench zawiera teraz narzędzie Make Compound, które pozwala szybko tworzyć obiekt kombinację z zestawu zaznaczonych kształtów.