Translations:Release notes 0.14/32/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:22, 3 March 2020 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Part Workbench zawiera teraz narzędzie Make Compound, które pozwala szybko tworzyć obiekt kombinację z zestawu zaznaczonych kształtów.