Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:21, 25 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD 0.14 został wydany 1 lipca 2014 roku. Stanowi podsumowanie najciekawszych rozwiązań. Pełna lista zmian znajduje się w dzienniku zmian Mantis. Starsze wersje można znaleźć na stronie: 0.13 - 0.12 - 0.11