Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:07, 6 July 2014 by Kwahoo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian w FreeCAD-zie od czasu poprzedniej wersji. Sprawdź dziennik zmian Mantis na SourceForge dla kompletnej listy zmian. Starsze wersje: 0.13 - 0.12 - 0.11