Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:58, 19 June 2014 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with "{{VeryImportantMessage|'''Proszę wziąć pod uwagę, że FreeCAD 0.14 nie został jeszcze oficjalnie wydany. Ten dokument został przygotowany w oczekiwaniu na jego wydanie.'...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Proszę wziąć pod uwagę, że FreeCAD 0.14 nie został jeszcze oficjalnie wydany. Ten dokument został przygotowany w oczekiwaniu na jego wydanie.