Difference between revisions of "Translations:Release notes 0.14/101/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian w FreeCAD-zie od czasu poprzedniej wersji. Sprawdź [http://www.freecadweb.org/tracker/changelog_page.php dziennik zmian Mantis] dla kompletnej listy zmian. Starsze wersje: [[Release notes 013|0.13]] - [[Release notes 012/pl|0.12]] - [[Release notes 011|0.11]]
+
FreeCAD '''0.14''' został wydany 1 lipca 2014 roku. Jest to podsumowanie najciekawszych rozwiązań. Pełna lista zmian znajduje się w [http://www.freecadweb.org/tracker/changelog_page.php dzienniku zmian Mantis]. Starsze wersje można znaleźć na stronie: [[Release notes 013|0.13]] - [[Release notes 012|0.12]] - [[Release notes 011|0.11]]

Revision as of 16:15, 21 November 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Release notes 0.14)
FreeCAD 0.14 was released on July 1, 2014. This is a summary of the most interesting changes. The complete list of changes can be found in the [http://www.freecadweb.org/tracker/changelog_page.php Mantis changelog]. Older versions at: [[Release notes 0.13|0.13]] - [[Release notes 0.12|0.12]] - [[Release notes 0.11|0.11]]
TranslationFreeCAD '''0.14''' został wydany 1 lipca 2014 roku. Jest to podsumowanie najciekawszych rozwiązań. Pełna lista zmian znajduje się w [http://www.freecadweb.org/tracker/changelog_page.php dzienniku zmian Mantis]. Starsze wersje można znaleźć na stronie: [[Release notes 013|0.13]] - [[Release notes 012|0.12]] - [[Release notes 011|0.11]]

FreeCAD 0.14 został wydany 1 lipca 2014 roku. Jest to podsumowanie najciekawszych rozwiązań. Pełna lista zmian znajduje się w dzienniku zmian Mantis. Starsze wersje można znaleźć na stronie: 0.13 - 0.12 - 0.11