Translations:Preferences Editor/2/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:52, 15 February 2020 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Funkcjonalność FreeCAD jest podzielona na różne moduły, z których każdy jest odpowiedzialny za działanie konkretnego Środowiska pracy. FreeCAD wykorzystuje również koncepcję zwaną late loading, co oznacza, że komponenty są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Być może zauważyłeś, że gdy zmienisz Środowisko pracy na pasku narzędzi FreeCAD, to wszystkie jego komponenty zostaną załadowane w tym momencie. Dotyczy to również ustawień preferencji.