Difference between revisions of "Translations:Preferences Editor/2/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
Funkcjonalność FreeCAD jest podzielona na różne moduły, z których każdy jest odpowiedzialny za działanie konkretnego [[Workbenches|Środowiska pracy]]. FreeCAD wykorzystuje również koncepcję zwaną '''late loading''', co oznacza, że komponenty są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Być może zauważyłeś, że gdy zmienisz Środowisko pracy na pasku narzędzi FreeCAD, to wszystkie jego komponenty zostaną załadowane w tym momencie. Dotyczy to również ustawień preferencji.
+
Funkcjonalność FreeCAD jest podzielona na różne moduły, z których każdy jest odpowiedzialny za działanie konkretnego [[Workbenches|Środowiska pracy]]. FreeCAD wykorzystuje również koncepcję zwaną '''late loading''', co oznacza, że '''komponenty są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne'''. Być może zauważyłeś, że gdy zmienisz Środowisko pracy na pasku narzędzi FreeCAD, to wszystkie jego komponenty zostaną załadowane w tym momencie. '''Dotyczy to również ustawień preferencji.'''

Latest revision as of 10:52, 15 February 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Preferences Editor)
FreeCAD functionality is divided into different modules, each module being responsible for the working of a specific [[Workbenches|workbench]]. FreeCAD also uses a concept called '''"late loading"''', which means that '''components are loaded only when they are needed'''. You may have noticed that when you select a workbench on the FreeCAD toolbar, that workbench and all its components get loaded at that moment. '''This includes its preferences settings'''.
TranslationFunkcjonalność FreeCAD jest podzielona na różne moduły, z których każdy jest odpowiedzialny za działanie konkretnego [[Workbenches|Środowiska pracy]]. FreeCAD wykorzystuje również koncepcję zwaną '''late loading''', co oznacza, że '''komponenty są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne'''. Być może zauważyłeś, że gdy zmienisz Środowisko pracy na pasku narzędzi FreeCAD, to wszystkie jego komponenty zostaną załadowane w tym momencie. '''Dotyczy to również ustawień preferencji.'''

Funkcjonalność FreeCAD jest podzielona na różne moduły, z których każdy jest odpowiedzialny za działanie konkretnego Środowiska pracy. FreeCAD wykorzystuje również koncepcję zwaną late loading, co oznacza, że komponenty są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Być może zauważyłeś, że gdy zmienisz Środowisko pracy na pasku narzędzi FreeCAD, to wszystkie jego komponenty zostaną załadowane w tym momencie. Dotyczy to również ustawień preferencji.