Translations:Part Sphere/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:39, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "== Použití == V pracovní ploše Díl klikněte na ikonu koule 32px. Koule bude při vytvoření umístěna do počátečn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Použití

V pracovní ploše Díl klikněte na ikonu koule Part Sphere.png. Koule bude při vytvoření umístěna do počátečního bodu (bod 0,0,0). Parametry úhly dovolují vytvořit částečnou kouli místo celé koule (defaultně jsou nastaveny na 360°)