Translations:Part Section/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Section.svg Part: przekrój

Lokalizacja w menu
Part → Iloraz dwóch obiektów
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przekrój poprzeczny