Translations:Part Section/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:01, 25 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Part Section.svg Część: Przecięcie

Lokalizacja w menu
Część → Logiczne → Przecięcie
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przekrój poprzeczny