Translations:Part Section/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:08, 2 January 2020 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part Section.svg Part Sekcja

Lokalizacja w menu
Part → Iloraz dwóch obiektów
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przekrój poprzeczny