Translations:Part Section/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:28, 22 November 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part Section.svg Part Section

Lokalizacja w menu
Part → Section
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Cross-sections