Translations:Part Primitives/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part CreatePrimitives.svg Part: Bryły pierwotne

Lokalizacja w menu
Część → Prymitywy
Środowisko pracy
Środowisko pracy Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Shapebuilder