Translations:Part Primitives/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:48, 23 March 2021 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part CreatePrimitives.svg Część: Bryła pierwotna

Lokalizacja w menu
Część → Bryła pierwotna
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Część: Konstruktor kształtu