Translations:Part Primitives/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:21, 26 February 2020 by FuzzyBot (talk | contribs) (FuzzyBot moved page Translations:Part CreatePrimitives/1/pl to Translations:Part Primitives/1/pl without leaving a redirect: Part of translatable page "Part CreatePrimitives")
Jump to navigation Jump to search

Part CreatePrimitives.svg Part: Prymitywy

Lokalizacja w menu
Część → Prymitywy
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Shapebuilder