Translations:Part Primitives/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:01, 7 January 2020 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part CreatePrimitives.svg Part Prymitywy

Lokalizacja w menu
Część → Prymitywy
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Shapebuilder