Translations:Part Point/2/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:31, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Popis

Bod (vrchol) základního geometrického tělesa je dostupný z dialogového okna Vytvoření základního geometrického tělesa v pracovní ploše Díl.