Translations:Part Helix/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:24, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vlastnosti

Když jste šroubovici vytvořili, máte ještě možnost upravit její parametry.

PartHelixProperty it.png

Parametry v tomto menu jsou podobné těm, které jsou popsány výše.

Základ

  • Umístění: umožňuje posunovat nebo otáčet šroubovicí
  • Úhel: